Club

In het winterseizoen is er op de vrijdagavond club gegeven voor de jeugd

vanaf 8 jaar waarbij gebruik wordt gemaakt van de  programma’s van de HGJB.

De clubavonden verlopen meestal als volgt: voor de pauze gaat de Bijbel open, wordt er gezongen (uit “Op Toonhoogte”) en gebeden.

In het tweede deel is er tijd voor ontspanning zoals: een spel, knutselen, activiteiten maar vooral elkaar ontmoeten in een gezellige informele sfeer.

De openingsmiddag in oktober bestaat uit 3 delen: de gezamenlijke opening, een actief deel (spel/speurtocht) en tenslotte het “uit-eten-project”. Hierbij gaan de kinderen in groepjes op diverse adressen binnen de gemeente een voorgerecht, hoofdgerecht en tenslotte een toetje eten. Dit is altijd weer een gezellige activiteit voor de kinderen maar zeker ook voor de gemeenteleden.

Na de openingsdienst op de zondagmorgen van het startweekend is iedereen in het verenigingsgebouw welkom voor koffie, thee en limonade met natuurlijk wat lekkers.

Elk jaar wordt er op de clubavond na de voorjaarsvakantie een sponsorloop gehouden, waarbij de opbrengst het ene jaar is bestemd voor het HGJB-project en het andere jaar voor een door de clubleiding gekozen doel. De kinderen rennen om het hardst hun rondjes rond de kerk. De tieners zorgen voor koffie met lekkers, snoep, broodjes hamburger/pannenkoeken etc. voor het gezellig samenzijn na de sponsorloop maar zo dragen ook zij hun steentje bij aan een mooie opbrengst voor het goede doel.

Om het jaar wordt in de jongste groepen meegedaan aan de:
actie Schoenendoos.

De tieners gaan jaarlijks naar één van de TOV avonden en gaan er ook op uit voor bijvoorbeeld een avondje bingo in Eureka, zwemmen, bowlen of schaatsen.

Op de laatste clubavond voor de kerstvakantie wordt er in de eigen groepen Kerstfeest gevierd en het winterseizoen wordt afgesloten met het clubkamp in de meivakantie.

Het jeugdwerk is verdeeld in de volgende groepen:

  • Esther en Ruth voor de meisjes van de basisschool
  • Daniël en Jonathan voor de jongens van de basisschool
  • Samuël, voor de meisjes en jongens uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs
  • Deborah & Barak, voor de meisjes en jongens uit de klassen 3, 4 en 5 van het voortgezet onderwijs

De clubavonden zijn wekelijks op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur in verenigingsgebouw “Eben – Haëzer”.

 

Nicodemus

Daarnaast is er nog de jongerenvereniging Nicodemus, voor de jongeren vanaf ongeveer 16 jaar. Nicodemus is eens per 2 weken op donderdagavond vanaf 20.00 uur.

 

 

Open Jeugd Werk

Op de zaterdagavond zijn jongeren vanaf klas 2 van de middelbare school welkom op het O.J.W. (Open Jeugd Werk). Vanaf 20.00 uur kan er gezellig worden gekletst of een spel worden gedaan (poolbiljart, darten, tafelvoetbal, air-hockey enz.).

Kinderen en jongeren zijn altijd welkom een avond te komen kijken!

Oud Hollandse spelletjes