Seizoen 2022-2023 jeugdwerk

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur, in deze flyer (InfoFlyer Hervormd Jeugdwerk 2022-2023) is het e.e.a. te lezen over het jeugdwerk, maar zijn er nog vragen, mail dan gerust naar jeugdwerk@hervormdotterlo.nl. We hopen weer veel kinderen en jeugd te mogen verwelkomen!

 

 

Aankomende diensten

 

 

 

Zondag 4 december

09.30: Ds. P.B. Verspuij /(Bediening van de Heilige Doop)  

Gz 2 : 1 en 3 (Lofzang van Maria)
Ps 23 : 1 en 3
Ps 95 : 4
Ps 105 : 5
Ps 134 : 3

In het water van de doop, zien wij hoe God Zelf belooft,
dat Zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in Zijn dood, gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In Zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Reinig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Reinig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en Heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Ps 72 : 1, 2, 4
Ps 69 : 14
Ps 85 : 4

Micha 5 / Een Heerser in Israël

19.00: Ds. A.A.W. Boon, Veenendaal

Psalm 29: 1 en 6
Psalm 98: 1 en 2
Psalm 9: 1 en 2
Nu daagt het in het oosten.., vs. 1, 2, 3 en 4 ( Weerklank lied 111/ gezang 8 ( 1938)
Psalm 25: 6 en 7
Psalm 68: 2 en 5
Lukas 1: 23 – 45/ Preludium op het Kerstfeest: de lofzang van Elisabeth

Coll.  1. Kerk

  1. Onderhoud

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

Kerkdiensten (terug)luisteren

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vul dit formulier in:

Hier de shortcode
 
Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden

Dagelijks Woord


Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.