Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/lsw_data_ws_dro/hervormde1/www.hervormdotterlo.nl/www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Informatie inzake coronavirus Hervormde Gemeente Otterlo per 1  juli Kerk-corona-1-juli-2020

In navolging van landelijke richtlijnen is (tot nader order) het volgende besloten vanaf juli:

 • De diensten op zondag zijn om 9.30 en 19.00 uur. U kunt meekijken en meeluisteren via de link op deze pagina of rechtstreeks via https://kerkdienstgemist.nl/stations/168-Hervormde-Gemeente-Otterlo/events/live. Het is ook mogelijk diensten daar achteraf terug te luisteren of te kijken;
 • Rekening houdend met de in acht te nemen afstandsregels, kunnen er 15 huishoudens per dienst naar de kerk komen, naast de bezetting voor de organisatie. We noemen hier huishoudens, omdat het zo is dat leden van één huishouden bij elkaar kunnen zitten. In de praktijk kan het dan gaan om een huishouden van één persoon, maar ook om een stel of een gezin met kinderen.
 • Afgesproken is dat er op iedere beschikbare rij één huishouden kan zitten. U kunt bij binnenkomst dus op een rij gaan zitten, waar nog niemand zit. Mocht het niet passen, stem het dan voor de dienst even af met de koster of het commissielid. De achterste rijen zijn voor de koster en voor het dienstdoende commissielid, die helpt om het geheel in goede banen te leiden. Er resteren dan 7 rijen per kant en er is boven één kant beschikbaar. De andere kant boven is voor de organist en techniek.
 • Mocht u naar de dienst willen komen, meldt u zich dan aan bij de koster. Het makkelijkst is dat te doen via de app (06-51659756) of anders via de mail (koster@hervormdotterlo.nl). U krijgt dan een volgnummer en wordt toegevoegd in een groepsapp. Wekelijks wordt daarin gemeld welke volgnummers voor de diensten zijn ingedeeld.
 • In de kerk kunt u uw collectegelden in de offerblokken doen die in de hal hangen. Uw bijdragen voor de kerk kunt u overmaken naar rekening NL43 RABO 03737 27089 en voor de diaconie naar NL56 RABO 03685 06800;
 • In principe zijn alle kerkelijke activiteiten, zoals kinderoppas, zondagsschool en collectemuntenverkoop, vervallen. Het winterwerk, en daarmee ook jeugd- en kringwerk, was al niet meer gepland. Voor een kleine samenkomst, kunt u overleg plegen met de koster;
 • Ieder vragen we de voorschriften rondom het houden van 1,5 meter afstand, thuisblijven bij klachten als ook de hygiënemaatregelen na te leven
 • Houd u onze website hervormdotterlo.nl in de gaten voor nieuwe mededelingen. Op de sites van de overheid (www.rijksoverheid.nl) het RIVM (www.rivm.nl) en van de PKN (www.protestantsekerk.nl) staat ook de nodige algemene informatie.
 • Wilt u contact, maak dan een afspraak met uw ouderling of de predikant. Voor vragen kunt u natuurliujk ook contact opnemen met de kerkenraad, kerkvoogdij of koster.
 • Waar en hoe we diensten ook beleven, het blijven erediensten waarin we, geheel onverdiend, onze grote God mogen ontmoeten en Hem de lof mogen brengen. Hij is ons leven, de grond waarop wij staan en Zijn woord is het pad, de weg waarop wij mogen gaan. Laten we ons daarop blijven richten.

      

              

                    Aankomende diensten

v

Zondag 9 augustus

09.30: Ds. W.G. van den Top, Ede

Richteren 16

Psalm 76: 5, 6
Psalm 25: 1, 2
Psalm 25: 3
Psalm 99: 2
Psalm 9: 4, 9, 10
Psalm 79: 7

19.00: Ds. J. Belder, Harskamp

Amos 7:10-8:16

Ps. 77 vers 7 en 8
Ps. 8: 1 en 4
Ps. 8: 9
Ps. 50: 6 en 7
Ps. 50: 9
Ps. 80: 11

Coll.  1. Kerk

 1. Diaconie
v

Zondag 16 augustus

09.30: Ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

19.00: Ds. D.C. Floor, Ede

Coll.  1. Kerk

 1. Pastorie
v

Zondag 23 augustus

09.30: Ds. G. Mulder, Kootwijk

19.00: Ds. C. Budding, Goudswaard

Coll.  1. Kerk

 1. Onderhoud

                    Privacywet

v

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

v

Beleidsplan 2018-2022

Het actuele beleidsplan vindt u onder tabblad “kerkbode”.

Kerkdiensten luisteren en preken downloaden

Via deze pagina kunt u de kerkdiensten en andere samenkomsten (zoals trouw- en rouwdiensten) live meeluisteren via internet.

Uitzenddata en diensten die in het verleden liggen vindt u daaronder om nog eens terug te kunnen luisteren of te downloaden.

Kerkdiensten meekijken

Kerkdiensten luisteren

Vorige diensten terug luisteren of downloaden

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vragen over de kerktelefoon?

Vul dit formulier in:Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden


Dagelijks Woord

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.

Psalm 43: 3


Diaconie – NL56RABO0368506800
Kerkrentmeesters – NL43 RABO 03737 27089 

© Copyright 1998 – 2017 | alle rechten voorbehouden

Hervormd Otterlo

Kerkbode via de mail ontvangen

Oud Hollandse spelletjes