Seizoen 2022-2023 jeugdwerk

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur, in deze flyer (InfoFlyer Hervormd Jeugdwerk 2022-2023) is het e.e.a. te lezen over het jeugdwerk, maar zijn er nog vragen, mail dan gerust naar jeugdwerk@hervormdotterlo.nl. We hopen weer veel kinderen en jeugd te mogen verwelkomen!

 

 

Aankomende diensten

 

 

 

Zondag 29 januari

09.30: Ds. P.B. Verspuij (Bediening Heilige Doop)
Ps 81 : 11 en 12
Ps 90 : 1 en 8
Ps 60 : 3
Ps 105 : 5
Ps 134 : 3
Dooplied van Sela
In het water van de doop, zien wij hoe God Zelf belooft,
dat Zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.
Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft,
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.

Eén met Christus in Zijn dood, gaan wij onder in de doop,
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.
Eén met Christus, ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd,
in een leven dat voorgoed veranderd is.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

In Zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd,
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.
Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.
Dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Reinig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Reinig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

Met de Heer begraven en weer opgestaan,
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.
Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,
dat Gods trouw en liefde blijvend is.

Prijs de Vader, prijs de Zoon en Heil’ge Geest!
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!
Wat een liefde, wat een hoop!
U verzegelt door de doop dat ons leven bij U veilig is.
Dat ons leven bij U veilig is.

Ps 132 : 6, 7, 12
Ps 133 : 3
Ps 2 : 7
Mattheüs 3  : 13 – 17 / De bediening van de Doop

19.00: Ds. P.B. Verspuij (Heidelbergse Catechismus Zondag 44)

Ps 38 : 21 en 22

Ps 27 : 3 en 7

Ps 86 : 6

Ps 51 : 4, 5, 6

Gz 1 : 1, 8, 9 (Berijming van de tien geboden achter de Psalmen)
Catechismuslied over Zondag 44 op de melodie van Lied 464 uit het Liedboek voor de kerken: Alle volken, looft de Here

Nimmer mag ik iets begeren
dat met Gods geboden strijdt.
Alle zonden moet ik weren,
streven naar gerechtigheid.
Ook Gods kind kent in het leven
lang nog de volmaaktheid niet,
hoezeer het ook na wil streven
wat de hele wet gebiedt.

Toch wordt mij Gods wet verkondigd,
opdat ik steeds beter weet,
hoe van aard zo boos en zondig
ik die wet nog overtreed.
Zo zal ik steeds meer verlangen
naar vergeving van mijn schuld,
de verzeekring te ontvangen:
Christus heeft de wet vervuld.

Gods wet blijft mij steeds omgeven,
doet mij bidden tot de Geest:
Laat toch groeien in mijn leven,
al wat zuivert en geneest.
Heilge Geest, wil mij doorstromen,
maak mij meer Gods beeld gelijk,
tot mijn leven is volkomen
in het hemels Koninkrijk.

Romeinen 7 : 7 – 26 / Zondag 44
Het tiende gebod: Niet begeren

Coll. 1. Diaconie

  1. Kerk

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

Kerkdiensten (terug)luisteren

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vul dit formulier in:

Hier de shortcode
 
Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden

Dagelijks Woord


Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.