Seizoen 2022-2023 jeugdwerk

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur, in deze flyer (InfoFlyer Hervormd Jeugdwerk 2022-2023) is het e.e.a. te lezen over het jeugdwerk, maar zijn er nog vragen, mail dan gerust naar jeugdwerk@hervormdotterlo.nl. We hopen weer veel kinderen en jeugd te mogen verwelkomen!

Aankomende diensten

 

 

 

Zondag 9 oktober

09.30: Prop. A. van der Werf, Amersfoort

19.00: Ds. P.B. Verspuij

(Heidelbergse Catechismus Zondag 40)

Coll.  1. Kerk

  1. Diaconie

Zondag 16 oktober

09.30: Ds. P.B. Verspuij

19.00: Ds. B.M. van den Bosch, Linschoten

Coll.  1. Kerk

  1. Onderhoud

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

Kerkdiensten (terug)luisteren

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vul dit formulier in:

Hier de shortcode
 
Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden

Dagelijks Woord


Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.