Catechisatie en Jeugdwerk

Omdat catechisatie helaas niet meer fysiek kan plaatsvinden gaan we online verder.

Net als vorig jaar heb je een link nodig en een wachtwoord. Het wachtwoord ontvang je in de appgroep. Zit je hier niet in of lukt het om een andere reden niet stuur dan een mailtje naar: jeugdwerk@hervormdotterlo.nl

Follow Me (12-16 jaar): https://meet.jit.si/FollowMe

Follow Me Next (16+): https://meet.jit.si/FollowMeNext

We zien jullie graag online!

Bekijk hier de Flyer jeugdwerk seizoen 2021-2022 en de Nieuwsbrief club seizoen 2021-2022

Klik op bovenstaande links om de informatie te kunnen bekijken.

Aankomende diensten

 

 

 

Zondag 12 december

09.30 uur: Ds. P.B. Verspuij

15.00 uur: Ds. P.B. Verspuij 
(Heidelbergse Catechismus Zondag 32)

Coll.  1. Kerk

  1. Diaconie

Zondag 19 december

09.30 uur: Ds. J.M. Molenaar, Ede

15.00 uur: Ds. W.G. van den Top, Ede

Coll.  1. Kerk

  1. Kerktelefoon

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

Informatie inzake coronavirus december 2021  

Gezien de huidige situatie en de overheidsmaatregelen rondom Covid hebben we ook als gemeente een aantal maatregelen genomen. Uitgangspunt hierbij zijn de gouden regels rondom het houden van 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en het thuisblijven bij klachten. Onder het motto “geef elkaar de ruimte” is de invulling van de erediensten thans als volgt:

  • Voor de ochtenddiensten om 9.30u wordt er een systeem met uitnodigingen gehanteerd. Ieder die nog niet is aangemeld, maar wel wil komen, kan dat bij de koster aangeven. Ook gasten die tijdelijk in Otterlo zijn, kunnen zich aanmelden voor een dienst. U kunt de koster bellen of appen (06 – 51659756) of mailen (koster@hervormdotterlo.nl) en dan wordt u toegevoegd aan de app groep. Wekelijks wordt via deze groep (of mail als u geen app heeft of telefonisch als u niet kunt appen of mailen) gemeld welke volgnummers voor de ochtenddiensten zijn ingedeeld. De bedoeling is per dienst een zodanig aantal gemeenteleden uit te nodigen, dat ieder om de week op zondagmorgen naar de dienst kan komen;
  • De tweede dienst wordt, zolang het nodig is, verplaatst van de avond naar de middag en vangt om 15u aan. Tijdens deze middagdiensten is er vrije toegang en kunt u zonder aanmelding komen;
  • Als u niet uit één huishouden komt, wordt u gevraagd om op tenminste 1,5 meter afstand van elkaar plaats te nemen in de banken of op de stoelen in de kerk. Het aantal banken in de kerk is hierop aangepast. Als het in de kerk te druk wordt, kunnen kerkgangers eventueel gevraagd worden om in het verenigingsgebouw plaats te nemen. De achterste rijen in de kerk zijn gereserveerd voor de koster en voor het dienstdoende commissielid;
  • In de ochtenddiensten is er regulier kinderoppas. Zolang de diensten in de middag worden gehouden, wordt er ook in de middagdiensten oppas georganiseerd;
  • Het blijft mogelijk om thuis mee te kijken en mee te luisteren naar de diensten. Dat kan via de link op onze website of rechtstreeks via https://kerkdienstgemist.nl/stations/168-Hervormde-Gemeente-Otterlo/events/live. Het is ook mogelijk diensten daar achteraf (en dus eventueel ook op de zondagavond) terug te luisteren of te kijken;
  • In de kerk kunt u uw collectegelden in de offerblokken doen die in de hal hangen. Uw bijdragen voor de kerk kunt u ook overmaken naar rekening NL 43 RABO 03737 27089 en voor de diaconie naar NL 56 RABO 03685 06800.

Kerkdiensten (terug)luisteren

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vul dit formulier in:

Hier de shortcode
 
Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden

Dagelijks Woord


Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.