Aankomende diensten

 

 

 

Zondag 16 juni

09.30: Ds. P.B. Verspuij / (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

Ps 5 : 1 en 2
Ps 146 : 3 en 5
Ps 139 : 14
Ps 118 : 3, 4, 11
Ps 146 : 2

Gezang 174 : 1, 2, 3, 4 uit de Hervormde Bundel van 1938
Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op Uw trouw,
laat mij rusten in Uw schauw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr’ of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, Die zalig maakt,
Die de arme kleedt en voedt,
Die de zondaar leven doet.

Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d’ aardse woon
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in Uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Psalm 118 / Toevlucht nemend geloof

19.00: Ds. J.P. Nap, Hoevelaken

Ps. 33:11
Ps. 25:6
Ps. 130:2 en 3
Ps. 95:4
Ps. 119:3 en 25

Galaten 3:1-14,  tekst Gal. 3:2
Thema: Hebt u de Heilige Geest ontvangen? En hoe dan?

Coll. 1. Kerk

  1. Verenigingsgebouw

Zondag 23 juni

09.30: Ds. P.B. Verspuij   

(Bediening Heilig Avondmaal)

19.00: Ds. P.B. Verspuij

(Nabetrachting Heilig Avondmaal)

Coll.  1. Kerk

  1. Zitplaatsen

H.A. Voedselbank

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

 
 

Kerkdiensten (terug)luisteren

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vul dit formulier in:

Hier de shortcode
 
Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden

Dagelijks Woord


Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.