Aankomende diensten

 

 

 

Zondag 25 april

09.30: Ds. P.B. Verspuij

Psalm 102 en Hebreeën 1

Thema: Maar Gij, o Heere, troont voor eeuwig

Voorzang: Ps. 105 : 1 en 3  
Ps 145 : 1
Ps 97 : 1
Ps 146 : 1
Ps 102 : 6
Ps 72 : 1

Het Wilhelmus 1 en 6

19.00: Cand. J. Mulder, Nijkerkerveen
Voorzang: Ps. 123 : 1 en 2

Coll. 1. Diaconie

  1. Onderhoud

Zondag 2 mei

09.30 uur: Ds. P.B. Verspuij
Voorzang: Ps. 124 : 1 en 4 

19.00 uur: Ds. P.B. Verspuij
Voorzang: Ps. 125 : 1 en 2

(Heidelbergse Catechismus Zondag 23)

Coll. 1. Kerk

  1. Onderhoud

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

Informatie inzake coronavirus maart 2021  

  • De diensten op zondag zijn om 9.30 en 19.00 uur. U kunt meekijken en meeluisteren via de link op deze pagina of rechtstreeks via https://kerkdienstgemist.nl/stations/168-Hervormde-Gemeente-Otterlo/events/live. Het is ook mogelijk diensten daar achteraf terug te luisteren of te kijken;
  • In de diensten is er plaats voor vier huishoudens die als voorzanger in de kerk zijn en die op ruime afstand van elkaar zitten. Een huishouden kan bestaan uit één lid, een stel of een gezin met kinderen. U kunt zich aanmelden bij de koster. Het makkelijkst is u aan te melden via de app (06-51659756) of anders via de mail (koster@hervormdotterlo.nl)
  • Uw bijdragen voor de kerk kunt u overmaken naar rekening NL 43 RABO 03737 27089 en voor de diaconie naar NL 56 RABO 03685 06800;
  • Het blijft in alle omstandigheden belangrijk de gouden regels na te leven. Zoals u weet zijn dat de voorschriften rondom het houden van 1,5 meter afstand, thuisblijven bij klachten en het in acht nemen van hygiënemaatregelen.
  • Wilt u contact, maak dan een afspraak met uw ouderling of de predikant. Voor vragen kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de kerkenraad, kerkvoogdij of koster. Zie de contactpagina op deze website voor verdere gegevens
  • Ook in deze tijd, mogen we gemeente van Christus zijn en het elkaar toezeggen: Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Kerkdiensten (terug)luisteren

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vul dit formulier in:

Hier de shortcode
 
Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden

Dagelijks Woord


Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.