Vanwege een technische storing op de pagina van de kerkbode kunt u momenteel via de links hieronder de actuele kerkbode en het voorlopig vastgestelde beleidsplan bekijken.

Kerkbode 8 juni 2023

Beleidsplan 2023-2026 voorlopig vastgesteld 1 juni 2023

Aankomende diensten

 

 

 

Zondag 11 juni 

09.30: Ds. P.B. Verspuij

(Bediening Heilige Doop)

19.00: Ds. A.M. van Mourik, Emst

Coll. 1. Kerk

  1. Diaconie

Zondag 18 juni

09.30 uur: Ds. P.B. Verspuij

(Voorbereiding Heilig Avondmaal)

19.00 uur: Ds. B. Jongeneel, Lunteren

Coll. 1. Kerk

  1. Onderhoud

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

Kerkdiensten (terug)luisteren

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vul dit formulier in:

Hier de shortcode
 
Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden

Dagelijks Woord


Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.