Aankomende diensten

 

 

 

Zondag 20 juni 

09.30: Ds. P.B. Verspuij (Bediening Heilig Avondmaal)

Romeinen 12 : 1 – 8 Leden van hetzelfde Lichaam
Voorzang: Ps. 140 : 7 en 13 
Ps 108 : 1
Ps 25 : 2
Ps 133 : 1
Ps 133 : 2
Ps 42 : 1
Ps 138 : 1
Ps 133 : 3

19.00: Ds. P.B. Verspuij 
(Voortgezette viering en nabetrachting Heilig Avondmaal)

Romeinen 12 : 1 – 8 Toekomst gericht leven
Voorzang: Ps. 141 : 1 en 9
Ps 65 : 3
Ps 32 : 1
Ps 51 : 6
Ps 68 : 2
Ps 138 : 2
Ps 150 : 1

Coll. 1. Kerk

  1. Zitplaatsen

Zondag 27 juni

09.30: Ds. P.B. Verspuij (Bediening Heilig Avondmaal)

Voorzang: Ps. 142 : 2 en 7

19.00: Ds. P.B. Verspuij
(Voortgezette viering en nabetrachting Heilig Avondmaal)

Voorzang: Ps. 143 : 5 en 8

Coll. 1. Diaconie

  1. Onderhoud

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

Informatie inzake coronavirus mei 2021  

  • De diensten op zondag zijn om 9.30 en 19.00 uur. U kunt meekijken en meeluisteren via de link op onze website of rechtstreeks via https://kerkdienstgemist.nl/stations/168-Hervormde-Gemeente-Otterlo/events/live. Het is ook mogelijk diensten daar achteraf terug te luisteren of te kijken;
  • In de dienst is plaats voor een aantal gemeenteleden (op dit moment zijn dat er maximaal 30, naast de bezetting die nodig is voor de dienst zelf). Als u naar de live diensten wilt komen, kunt u zich bij de koster aanmelden. Het makkelijkst kan via de app (06-51659756) of anders via de mail (koster@hervormdotterlo.nl) en dan wordt u toegevoegd aan de app groep. Wekelijks wordt via deze groep (of mail als u geen app heeft) gemeld welke volgnummers voor de diensten zijn ingedeeld.
  • Bij binnenkomst in de kerk kunt u plaatsnemen op een lege rij. Er zijn minder banken in de kerk geplaatst dan normaal, zodat ieder op 1,5 meter afstand zit. Beneden is de achterste rij aan beide kanten gereserveerd voor de koster en voor het dienstdoende commissielid, die helpt om het geheel in goede banen te leiden. Boven is er plaats voor één huishouden, en zitten de organist en regisseur aan de andere kant.
  • Een huishouden mag bij elkaar zitten. In de praktijk kan het dan gaan om een huishouden van één persoon, maar ook om een stel of een gezin met kinderen. Mocht u zijn ingedeeld voor een dienst en behoefte hebben aan kinderoppas, laat het dan tijdig weten aan de koster. We zullen dan ons best doen om dat te regelen. Zo willen we tegemoet komen aan een eventuele behoefte, maar ook voorkomen dat kinderoppas wordt gepland, terwijl er niemand komt.
  • In de kerk kunt u uw collectegelden in de offerblokken doen die in de hal hangen. Uw bijdragen voor de kerk kunt u ook overmaken naar rekening NL 43 RABO 03737 27089 en voor de diaconie naar NL 56 RABO 03685 06800;
  • Het blijft in alle omstandigheden belangrijk de gouden regels na te leven. Zoals u weet zijn dat de voorschriften rondom het houden van 1,5 meter afstand, thuisblijven bij klachten en het in acht nemen van hygiënemaatregelen.
  • Wilt u contact, maak dan een afspraak met uw ouderling of de predikant. Voor vragen kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de kerkenraad, kerkvoogdij of koster. Zie de contactpagina op deze website voor verdere gegevens
  • Ook in deze tijd mogen we samen gemeente van Christus zijn en het elkaar zeggen: Ga met God en Hij zal me je zijn, jou nabij op al je wegen, met Zijn raad en troost en zegen.

Kerkdiensten (terug)luisteren

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vul dit formulier in:

Hier de shortcode
 
Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden

Dagelijks Woord


Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.