Aankomende diensten

 

 

 

Zondag 26 mei

09.30: Ds. P.B. Verspuij

Ps 149 : 1 en 5
Ps 27 : 3 en 7
Ps 25 : 2
Ps 119 : 65, 83, 88
Ps 139 : 14

Lied 427 vers 1, 2, 3 en 4 uit Weerklank:

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil’ge Geest, de Trooster,
de Driëeen’ge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja, de Drieëenge in Zijn troon!

Ere zij aan Hem, Wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem Die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd.

Ere zij de Heer der eng’len,
ere zij de Heer der Kerk,
ere aan de Heer der volken:
aard’ en hemel looft Uw werk!
Halleluja, halleluja, looft de Koning, heel Zijn Kerk!

Halleluja, lof, aanbidding,
brengen eng’len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt Uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!

2 Timotheüs 1 /Kracht, liefde en inzicht

19.00: Prop. N. van den Top, Ede

Psalm 33 : 7 en 8
Openbaring 1:9 – 2:7 / Tekst , Openbaring 2:1-7
Psalm 139 : 10, 13 en 14

Christus beproeft Zijn gemeente in leer en leven

  1. Hij onderzoekt haar toestand
  2. Hij prijst haar ijver
  3. Hij bestraft haar terugval
  4. Hij belooft haar leven

Psalm 133 : 3
Psalm 80 : 9 en 11

Coll. 1. Diaconie

        2. Onderhoud 

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

 
 

Kerkdiensten (terug)luisteren

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vul dit formulier in:

Hier de shortcode
 
Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden

Dagelijks Woord


Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.