Een vurig pinksterboeket 

‘Houd het vuur brandend’

Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben we de afgelopen periode vaak gemist. Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest.

Dat is nodig om samen weer aangewakkerd te worden en te horen hoe God met Zijn Geest werkt in deze wereld. De GZB nodigt u uit om met de wereldkerk vanuit dat verlangen met elkaar op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof te laten aansteken en zelf ook door te geven. We doen dat met de campagne ‘Houd het vuur brandend’! 

Met een ‘Vurig pinkster boeket’ steunen we het zendingswerk van de familie Duits in Albanië. Eén boeket bestaat uit 15 grote gerbera’s (met lange stelen) en kost € 8,95. Bestellen kan tot uiterlijk 10 mei 09:30 uur via Evert Reijers de.doorgange@outlook.com Telnr. 0640907034 of bij Gerda Goorhuis zending@hervormdotterlo.nl Telnr. 0647816557.

Op 20 mei tussen 19.00 en 20.00 kunnen de boeketten tegen contante betaling worden afgehaald bij het verenigingsgebouw Eben-Haëzer Kerklaan 6.

Met het online ‘GZB Event 2021’ nodigen we u uit om u te laten inspireren door de verhalen uit de wereldwijde kerk. Meldt u aan op www.gzb.nl/event en doe mee!

Aankomende diensten

 

 

 

Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)

09.30: Ds. P.B. Verspuij  

Handelingen 1 : 4 – 14 en Filippenzen 2 : 5 – 11

Thema: De kroningsdag van Jezus

Voorzang: Ps. 128 : 1 en 3
Ps 108 : 1
Ps 108 : 2
Ps 47 : 3
Ps 68 : 9
Ps 84 : 2

Coll. 1. Diaconie

  1. Onderhoud

Zondag 16 mei

09.30 uur: Ds. P.B. Verspuij

Voorzang: Ps. 129 : 1 en 3 

19.00 uur: Ds. P.B. Verspuij

Voorzang: Ps. 130 : 3 en 4

 Coll. 1. Kerk

  1. Verenigingsgebouw

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

Informatie inzake coronavirus mei 2021  

  • De diensten op zondag zijn om 9.30 en 19.00 uur. U kunt meekijken en meeluisteren via de link op deze pagina of rechtstreeks via https://kerkdienstgemist.nl/stations/168-Hervormde-Gemeente-Otterlo/events/live. Het is ook mogelijk diensten daar achteraf terug te luisteren of te kijken;
  • In de diensten komen de voorganger, een kleine delegatie uit de kerkenraad, een organist en regisseur en de koster samen. Daarnaast is er in de kerk ook plaats voor een aantal gemeenteleden, die op aanwijzing van de koster en met de nodige onderlinge afstand op de banken kunnen plaatsnemen. Samen zingen we in de kerk de psalmen, deels ondersteund met een microfoon, zodat anderen dat thuis ook kunnen volgen. Als u naar de diensten wilt komen, dan kunt u zich aanmelden bij de koster, die u zal indelen. Aanmelden voor de live diensten kan het makkelijkst via de app (06-51659756) of anders via de mail (koster@hervormdotterlo.nl)
  • Uw bijdragen voor de kerk kunt u overmaken naar rekening NL 43 RABO 03737 27089 en voor de diaconie naar NL 56 RABO 03685 06800;
  • Het blijft in alle omstandigheden belangrijk de gouden regels na te leven. Zoals u weet zijn dat de voorschriften rondom het houden van 1,5 meter afstand, thuisblijven bij klachten en het in acht nemen van hygiënemaatregelen.
  • Wilt u contact, maak dan een afspraak met uw ouderling of de predikant. Voor vragen kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de kerkenraad, kerkvoogdij of koster. Zie de contactpagina op deze website voor verdere gegevens
  • Ook in deze tijd, mogen we gemeente van Christus zijn en het elkaar toezeggen: Ga met God en Hij zal met je zijn.

Kerkdiensten (terug)luisteren

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vul dit formulier in:

Hier de shortcode
 
Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden

Dagelijks Woord


Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.