Gebruiksplan Eben Haëzer

Flyer en info catechisatie

Flyer jeugdwerk 2020

De catechisatie is gestart, we kunnen elkaar online ontmoeten! 

De link voor Follow Me (12-15 jaar) https://meet.jit.si/FollowMe

De link voor Follow Me Next (16+) https://meet.jit.si/FollowMeNext

Je hebt na het inloggen een wachtwoord nodig. Deze krijg je in de appgroep. Zit je niet in de groep benader dan Marieke of Annemieke.

Aankomende diensten

 

 

 

Zondag 7 maart

09.30: Ds. P.B. Verspuij

Voorzang: Ps. 31 : 4 en 5 

19.00: Ds. P.B. Verspuij

(Heidelbergse Catechismus Zondag 20)

Voorzang: Ps. 115 : 1 en 5  

Coll. 1. Kerk

  1. Onderhoud

Woensdag 10 maart Biddag

19.30: Ds. P.B. Verspuij

Voorzang: Ps. 123 : 1 en 2

Coll. Kerk

Zondag 14 maart

09.30: Ds. A. Bloemendal, Ederveen

Voorzang:  Ps. 116 : 7 en 8 

19.00: Drs. G.C. Visser, Kootwijkerbroek

Voorzang: Ps. 116 : 10 en 11  

Coll.  1. Kerk

  1. Diaconie

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

Informatie inzake coronavirus december 2020  

  • De diensten op zondag zijn om 9.30 en 19.00 uur. U kunt meekijken en meeluisteren via de link op deze pagina of rechtstreeks via https://kerkdienstgemist.nl/stations/168-Hervormde-Gemeente-Otterlo/events/live. Het is ook mogelijk diensten daar achteraf terug te luisteren of te kijken;
  • Gezien de aanvullende maatregelen, zoals op 14 december afgekondigd, zullen we voorlopig geen gemeenteleden uitnodigen voor de diensten en zo het aantal mensen in de kerk verder beperken. Er zal wel een dienst zijn, die online wordt uitgezonden. We hopen snel weer terug te kunnen naar de situatie dat er meer mensen in de kerk kunnen zijn
  • In de diensten zal er een voorzanger zijn (of eventueel enkele voorzangers). U kunt zich daarvoor aanmelden bij de koster. Het makkelijkst is dat te doen via de app (06-51659756) of anders via de mail (koster@hervormdotterlo.nl).
  • Voor de gezinsdienst die op tweede kerstdag is gepland, wordt een aangepast programma gemaakt met filmpjes et cetera. Van harte aanbevolen!
  • Uw bijdragen voor de kerk kunt u overmaken naar rekening NL43 RABO 03737 27089 en voor de diaconie naar NL56 RABO 03685 06800;
  • Het blijft in alle omstandigheden belangrijk de gouden regels na te leven. Zoals u weet, zijn dat de voorschriften rondom het houden van 1,5 meter afstand, thuisblijven bij klachten en hygiënemaatregelen.
  • Wilt u contact, maak dan een afspraak met uw ouderling of de predikant. Voor vragen kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de kerkenraad, kerkvoogdij of koster. Zie de contactpagina op deze website voor verdere gegevens
  • Ook in deze tijd, mogen we gemeente van Christus zijn en het elkaar toezeggen: Ga met God en Hij zal met je zijn.

Kerkdiensten (terug)luisteren

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vul dit formulier in:

Hier de shortcode
 
Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden

Dagelijks Woord


Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.