Catechisatie en Jeugdwerk

 

Bekijk hier de Flyer jeugdwerk seizoen 2021-2022 en de Nieuwsbrief club seizoen 2021-2022

Klik op bovenstaande links om de informatie te kunnen bekijken.

Aankomende diensten

 

 

 

Zondag 7 augustus

09.30: Prop. T.C. Zuijderduijn, Voorthuizen
Voorzang Ps. 2 : 4 en 7
Psalm 147 vers 1 en 2
Psalm 19:6
Psalm 51 vers 4 en 5
Weerklank lied 34 vers 2 en 3 
Psalm 119 vers 47 en 49.

Ezechiel 36 vers 22-38 Teksten 24 t/m 28.

Weerklank lied 34 (wijs psalm 19)
Vers 2:
Gij komt van alle kant
naar eigen stad en land
waar dan de vrede woont;
gij zult volkomen rein
gewassen, heilig zijn
van afgoden verschoond.
Een nieuw hart, dat Mij vreest,
een nieuwe, vaste geest
geeft richting aan uw leven;
Ik neem uw hart van steen
om zelf aan iedereen
een hart van vlees te geven.

Vers 3:
Mijn Geest daalt op u neer,
uw binnenste wordt weer
gereinigd en gered;
dan wandelt gij voortaan
de weg die elk moet gaan:
de paden van mijn wet.
Daar woont gij in het land
door Mij met eigen hand
uw vaderen gegeven;
gij zijt mijn volk, houd moed
Ik ben uw God – voorgoed
doe Ik uw hart herleven!

19.00: Ds. K.C. Kos, Lunteren

Coll. 1. Kerk

  1. Onderhoud

Zondag 14 augustus

09.30: Ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn

19.00: Ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

Coll. 1. Kerk

        2. Diaconie

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

Informatie inzake coronavirus maart 2022

Met ingang van zondag 6 maart worden er weer kerkdiensten met vrije toegang gehouden in zowel de ochtend en de avonddiensten. Vanwege de verdere versoepelingen laten we de uitnodigingen achter ons, en is een ieder welkom in de kerkdiensten. We zijn zeer verheugd en dankbaar om weer gewoon naar de kerk te kunnen gaan, we hopen een ieder weer te kunnen zien. We hopen al onze kerkgangers weer te kunnen verwelkomen en een plaats te kunnen bieden om samen te kunnen bidden, zingen en naar Gods Woord te kunnen luisteren.

Kerkdiensten (terug)luisteren

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vul dit formulier in:

Hier de shortcode
 
Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden

Dagelijks Woord


Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.