Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/lsw_data_ws_dro/hervormde1/www.hervormdotterlo.nl/www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Hartelijk welkom op de website van
de Hervormde Gemeente van Otterlo!

U bent van harte uitgenodigd onze diensten
in de kerk aan de Kerklaan 8 online of fysiek
bij te wonen. Op deze pagina vindt u
hieronder de diverse mogelijkheden.

Heel graag tot ziens!

 

                    Programma opening winterwerk                   

v

Zaterdag 3 en zondag 4 oktober

Programma openingsweekend 2020
Aanmelden is i.v.m. de corona-maatregelen verplicht, en kan via jeugdwerk@hervormdotterlo.nl of 06-23876486.
Graag opgeven voor 29 september.

                    Gebruiksplan Eben Haëzer               

v

Richtlijnen in deze corona-tijd

Gebruikersplan Verenigingsgebouw sept. 2020

                    Flyer, nieuws- en kampbrief club               

              

                    Aankomende diensten
v

Zondag 27 september

09.30: Ds. P.B. Verspuij (Bediening Heilige Doop)

Genesis 29 : 1 – 14 en  Jesaja 44 : 1 – 5
Thema: De betekenis van een naam

Ps 90 : 1 en 9
Ps 103 : 8 en 9
Ps 84 : 6
Ps 105 : 5
Ps 134 : 3
Ps 113 : 3 en 4
Ps 87 : 4
Ps 27 : 7

19.00: Ds. G.M. van Meijeren, Zeist

Coll. 1. Diaconie

 1. Onderhoud
v

Zondag 4 oktober

09.30: Ds. P.B. Verspuij (Opening winterwerk)

19.00: Ds. J. van Rumpt, Barneveld

Coll.  1. Kerk

 1. Jeugdwerk

                    Privacywet

v

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

v

Beleidsplan 2018-2022

Het actuele beleidsplan vindt u onder tabblad “kerkbode”.

             Informatie inzake coronavirus – september 2020  

 

 • De diensten op zondag zijn om 9.30 en 19.00 uur. U kunt meekijken en meeluisteren via de link op deze pagina of rechtstreeks via https://kerkdienstgemist.nl/stations/168-Hervormde-Gemeente-Otterlo/events/live. Het is ook mogelijk diensten daar achteraf terug te luisteren of te kijken;
 • Rekening houdend met de geldende afstandsregels, kunnen er 15 huishoudens per dienst naar de kerk komen, naast de bezetting voor de organisatie. We noemen hier huishoudens, omdat het zo is dat leden van één huishouden bij elkaar kunnen zitten. In de praktijk kan het dan gaan om een huishouden van één persoon, maar ook om een stel of een gezin met kinderen.
 • Op iedere beschikbare rij kan één huishouden zitten. U kunt bij binnenkomst dus op een rij gaan zitten, waar nog niemand zit. Mocht het niet passen, stem het dan voor de dienst even af met de koster of het commissielid. De achterste rijen zijn voor de koster en voor het dienstdoende commissielid, die helpt om het geheel in goede banen te leiden. Er resteren dan 7 rijen per kant en er is boven één kant beschikbaar. De andere kant boven is voor de organist en techniek.
 • Mocht u naar de dienst willen komen, meldt u zich dan aan bij de koster. Het makkelijkst is dat te doen via de app (06-51659756) of anders via de mail (koster@hervormdotterlo.nl). U krijgt dan een volgnummer en wordt toegevoegd in een groepsapp. Wekelijks wordt daarin gemeld welke volgnummers voor de diensten zijn ingedeeld.
 • In de kerk kunt u uw collectegelden in de offerblokken doen die in de hal hangen. Uw bijdragen voor de kerk kunt u overmaken naar rekening NL43 RABO 03737 27089 en voor de diaconie naar NL56 RABO 03685 06800;
 • Vanaf oktober is er op zondagochtend weer kinderoppas en zondagsschool.
 • Ieder vragen we de gouden regels na te leven. Zoals u weet, zijn dat de voorschriften rondom het houden van 1,5 meter afstand, thuisblijven bij klachten en hygiënemaatregelen.
 • Wilt u contact, maak dan een afspraak met uw ouderling of de predikant. Voor vragen kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de kerkenraad, kerkvoogdij of koster. Zie de contactpagina op deze website voor verdere gegevens
 • Ook in deze tijd, mogen we gemeente van Christus zijn en het elkaar toezeggen: Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Kerkdiensten meekijken

Kerkdiensten luisteren

Vorige diensten terug luisteren of downloaden

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vragen over de kerktelefoon?

Vul dit formulier in:Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden


Dagelijks Woord

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.

Psalm 43: 3


Diaconie – NL56RABO0368506800
Kerkrentmeesters – NL43 RABO 03737 27089 

© Copyright 1998 – 2017 | alle rechten voorbehouden

Hervormd Otterlo

Kerkbode via de mail ontvangen

Oud Hollandse spelletjes