Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/lsw_data_ws_dro/hervormde1/www.hervormdotterlo.nl/www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Informatie m.b.t. het coronavirus voor de Hervormde Gemeente te Otterlo

In navolging van de landelijke richtlijnen is het volgende besloten:

De openbare erediensten gaan tot 1 juni niet door.

Er is op die zondagen om 9.30 uur en 19.00 een internetdienst. U kunt deze meekijken en luisteren via de kerktelefoon, deze website en https://kerkdienstgemist.nl/stations/168-Hervormde-Gemeente-Otterlo/events/live. Uw bijdragen voor de kerk kunt u overmaken naar rekening NL43 RABO 03737 27089 en voor de diaconie naar NL56 RABO 03685 06800.

Verder vervallen alle kerkelijke activiteiten om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden:
kinderoppas, zondagsschool, catechisatie, jeugdclubs, vrouwenvereniging, Bijbelkring, Bijbelgespreksgroep,
BijbelHuiskring, bejaardenmiddag, collectemuntenverkoop.

Ook de reguliere huisbezoeken staan onder druk door het advies van de overheid om sociale contacten te vermijden. Wilt u toch graag contact, maak dan een afspraak met uw ouderling of met uw predikant.

Houd u deze website in de gaten voor eventuele nieuwe mededelingen.

Laten we samen tot God bidden om bescherming, genezing van de zieken en versterking van het geloof in onze Heere Jezus Christus. Hij is onze Schepper en alle dingen zijn in Zijn handen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met één van de wijkouderlingen, de scriba Henri van Omme 06-51841726 scriba@hervormdotterlo.nl of ds. Verspuij 0318-591292 of 06-42375008 dominee@hervormdotterlo.nl

Voor meer informatie verwijzen we u ook naar de website van de RIVM.

                    Aankomende diensten

v

Zondag 24 mei

09.30 uur: Ds. P.B. Verspuij / Job 9

Ps 53 : 1 en 5
Ps 108 : 1 en 2
Ps 136 : 26
Ps 89 : 3, 4, 5
Ps 43 : 5
Ps 25 : 2
Na de zegen zingen we couplet 6 van het Wilhelmus

19.00 uur: Ds. P.B. Verspuij / Johannes 17 en Zondag 8

Ps 54 : 1 en 4
Ps 68 : 10 en 17
Ps 48 : 6
Ps 145 : 1, 2, 3
Ps 118 : 14
Gz 12 : 7

Coll. 1. Diaconie 2. Onderhoud

                    Privacywet

v

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

v

Beleidsplan 2018-2022

Het actuele beleidsplan vindt u onder tabblad “kerkbode”.

Kerkdiensten luisteren en preken downloaden

Via deze pagina kunt u de kerkdiensten en andere samenkomsten (zoals trouw- en rouwdiensten) live meeluisteren via internet.

Uitzenddata en diensten die in het verleden liggen vindt u daaronder om nog eens terug te kunnen luisteren of te downloaden.

Kerkdiensten meekijken

Kerkdiensten luisteren

Vorige diensten terug luisteren of downloaden

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vragen over de kerktelefoon?

Vul dit formulier in:Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden


Dagelijks Woord

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.

Psalm 43: 3


Diaconie – NL56RABO0368506800
Kerkrentmeesters – NL43 RABO 03737 27089 

© Copyright 1998 – 2017 | alle rechten voorbehouden

Hervormd Otterlo

Kerkbode via de mail ontvangen

Oud Hollandse spelletjes