Catechisatie en Jeugdwerk

 

Bekijk hier de Flyer jeugdwerk seizoen 2021-2022 en de Nieuwsbrief club seizoen 2021-2022

Klik op bovenstaande links om de informatie te kunnen bekijken.

Aankomende diensten

 

 

 

09.30: Ds. P.B. Verspuij

Ps 127: 1 en 2
Ps 108 : 1 en 2
Ps 25 : 6
Ps 74 : 2, 18, 19, 20
Ps 44 : 2
We zingen tot slot Gezang 297 : 1, 2, 3 en 4 uit de Hervormde Bundel van 1938:
Halleluja, prijs de Onbegonnen,
Die bij jaar noch eeuwen telt,
Die de loop der wentelende zonnen
onverwrikt heeft vastgesteld,
Die, wat immer wiss’len moog’ of keren,
’t groot heelal blijft door Zijn wenk regeren!
Geef Hem, aller scheps’len Heer,
eeuwig, eeuwig roem en eer!

Halleluja, dank de milde Vader.
Die het weldoen nooit vergeet!
Dank Hem, die de rijkste zegenader
dag aan dag ontspringen deed!
Hoe de wereldzee ook bruist’ en woedde,
in Zijn Vaderarm was rust en hoede.
’t Hart in zulk een God verblijd,
eeuwig, eeuwig Hem gewijd!

Halleluja, huld’ en eer geboden
de Beheerser van het graf,
Die de sleutels van het rijk der doden
Zijne Zoon in handen gaf.
Wat ook dierbaars tijd en dood ons roofden,
zalig zijn d’ ontslaap’nen, die geloofden.
Met hen Gods genaad’ en macht
eeuwig, eeuwig lof gebracht!

Vader, zie ons met gewonde zielen,
zie ons vol van zondenrouw,
maar gelovig voor U nederknielen,
steunend enkel op Uw trouw!
Met die staf, ons in de hand gegeven,
naad’ren wij getroost de grens van ’t leven,
tot het land der ruste rijst,
waar ons lied U eeuwig prijst.

Numeri 27 : 12 – 23 / Ik laat je niet alleen!

19.00: Ds. P.B. Verspuij 
Ps 128 : 1 en 3
Ps 75 : 1, 4, 6
Ps 66 : 1 en 2
Gz 1 : 1, 4, 9 (Berijming van de tien geboden achter de Psalmen Gezang A)
Ps 99 : 1, 4, 8
We zingen tenslotte het Catechismuslied van dr. H. van ’t Veld over Zondag 36 op de melodie van God is tegenwoordig, God is in ons midden
Lied 323 uit het Liedboek voor de kerken:
God, Wiens Naam is heilig, laat ons daarin lezen
’t allerdiepste van Zijn wezen,
hoe Hij eeuwig trouw blijft, hoe Hij Zich laat vinden
en Zich met ons wil verbinden:
‘Ik blijf trouw, trouw aan jou.
Wie op Mij vertrouwen,
zal het nooit berouwen’.

God, Wiens Naam is heilig, wil dat wij die prijzen,
eerbied, achting steeds bewijzen.
Vloeken, valse eden of onnodig zweren
mogen niet Zijn Naam onteren.
God eist: Laat woord en daad
steeds, te allen tijde
Mij oprecht belijden.

God, Wiens Naam is heilig, vraagt te protesteren,
als men vloeken hoort en zweren.
Wie eertijds in Isrel Hem bewust vervloekten,
ging Hij met de dood bezoeken.
Spreek hen aan, loof Zijn Naam,
ga hen zo bestrijden,
ga uw God belijden.

Jakobus 3 en  Zondag 36 / Zijn Naam eren

Coll. 1. Kerk

  1. Onderhoud

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

Informatie inzake coronavirus maart 2022

Met ingang van zondag 6 maart worden er weer kerkdiensten met vrije toegang gehouden in zowel de ochtend en de avonddiensten. Vanwege de verdere versoepelingen laten we de uitnodigingen achter ons, en is een ieder welkom in de kerkdiensten. We zijn zeer verheugd en dankbaar om weer gewoon naar de kerk te kunnen gaan, we hopen een ieder weer te kunnen zien. We hopen al onze kerkgangers weer te kunnen verwelkomen en een plaats te kunnen bieden om samen te kunnen bidden, zingen en naar Gods Woord te kunnen luisteren.

Kerkdiensten (terug)luisteren

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vul dit formulier in:

Hier de shortcode
 
Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden

Dagelijks Woord


Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.