Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/lsw_data_ws_dro/hervormde1/www.hervormdotterlo.nl/www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Informatie inzake coronavirus Hervormde Gemeente Otterlo per 25 mei
In navolging van landelijke richtlijnen is (tot nader order) het volgende besloten voor juni:

 • Op zondag zijn er internetdiensten om 9.30 en 19.00 uur. U kunt meekijken en meeluisteren via de link op hervormdotterlo.nl of rechtstreeks via https://kerkdienstgemist.nl/stations/168-Hervormde-Gemeente-Otterlo/events/live. Het is ook mogelijk de diensten daar achteraf terug te luisteren of kijken;
 • Voor de internetdiensten is er een beperkte bezetting in de kerk. Als er plaats is, kunt u in overleg deelnemen om te zingen. Mocht u dat willen, neemt u dan contact op met de koster;
 • Uw bijdragen voor de kerk kunt u overmaken naar rekening NL43 RABO 03737 27089 en voor de diaconie naar NL56 RABO 03685 06800;
 • In principe zijn alle kerkelijke activiteiten, zoals kinderoppas, zondagsschool en collectemuntenverkoop, vervallen. Het winterwerk, en daarmee ook jeugd- en kringwerk, was al niet meer gepland. Voor een kleine samenkomst, kunt u overleg plegen met de koster;
 • Ieder vragen we de voorschriften rondom het houden van 1,5 meter afstand, thuisblijven bij klachten als ook de hygiënemaatregelen na te leven
 • Door het advies van de overheid om sociale contacten te vermijden, zijn er geen huisbezoeken. Wilt u toch graag contact, maak dan een afspraak met uw uw ouderling of de predikant
 • Houd u onze website hervormdotterlo.nl in de gaten voor nieuwe mededelingen. Op de sites van de overheid (www.rijksoverheid.nl) het RIVM (www.rivm.nl) en van de PKN (www.protestantsekerk.nl) staat ook de nodige algemene informatie.
 • Voor vragen kunt u contact opnemen met de kerkenraad, kerkvoogdij of koster: Predikant: dominee@hervormdotterlo.nl, 0318-591292 of 06-42375008 / Scriba: scriba@hervormdotterlo.nl of 06-51841726 / Koster: (koster@hervormdotterlo.nl of 06-51659756
 • Boven dit alles staat onze Heer. In Psalm 91 lezen we over Gods bescherming in gevaren. Laten we samen tot God bidden om bescherming, genezing van de zieken en versterking van het geloof in onze Heere Jezus Christus.Hij onze Schepper en alle dingen zijn in Zijn handen. Dan is er geen afstand meer, zoals het ook in Op Toonhoogte (lied 281) zo mooi wordt verwoord:
  Jezus, U blijft niet op afstand staan , U bent één gebed bij mij vandaan

  Niemand anders komt zo dichtbij , U bent hier en woont in mij

      

              

                    Aankomende diensten

v

Zondag 5 juli

09.30 uur: Ds. P.B. Verspuij   (Bediening Heilige Doop)
Het welbehagen van de Vader / Mattheüs 11 : 25 – 30

Ps 66 : 8 en 10
Ps 27 : 3 en 7
Ps 32 : 4
Ps 105 : 5
Ps 134 : 3
Ps 103 : 6, 7, 8
Ps 89 : 1
Ps 68 : 10

19.00 uur: Ds. P.B. Verspuij (Heidelbergse Catechismus Zondag 10)
De voorzienigheid van God / Romeinen 8 : 16 – 39

Ps 67 : 1 en 3
Ps 121 : 1 en 2
Ps 145 : 6
Ps 33 : 7, 10, 11
Ps 147 : 6
Ps 30 : 3

Coll.  1. Kerk  2. Onderhoud

                    Privacywet

v

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

v

Beleidsplan 2018-2022

Het actuele beleidsplan vindt u onder tabblad “kerkbode”.

Kerkdiensten luisteren en preken downloaden

Via deze pagina kunt u de kerkdiensten en andere samenkomsten (zoals trouw- en rouwdiensten) live meeluisteren via internet.

Uitzenddata en diensten die in het verleden liggen vindt u daaronder om nog eens terug te kunnen luisteren of te downloaden.

Kerkdiensten meekijken

Kerkdiensten luisteren

Vorige diensten terug luisteren of downloaden

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vragen over de kerktelefoon?

Vul dit formulier in:Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden


Dagelijks Woord

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.

Psalm 43: 3


Diaconie – NL56RABO0368506800
Kerkrentmeesters – NL43 RABO 03737 27089 

© Copyright 1998 – 2017 | alle rechten voorbehouden

Hervormd Otterlo

Kerkbode via de mail ontvangen

Oud Hollandse spelletjes