Catechisatie en Jeugdwerk

Omdat catechisatie helaas niet meer fysiek kan plaatsvinden gaan we online verder.

Net als vorig jaar heb je een link nodig en een wachtwoord. Het wachtwoord ontvang je in de appgroep. Zit je hier niet in of lukt het om een andere reden niet stuur dan een mailtje naar: jeugdwerk@hervormdotterlo.nl

Follow Me (12-16 jaar): https://meet.jit.si/FollowMe

Follow Me Next (16+): https://meet.jit.si/FollowMeNext

We zien jullie graag online!

Bekijk hier de Flyer jeugdwerk seizoen 2021-2022 en de Nieuwsbrief club seizoen 2021-2022

Klik op bovenstaande links om de informatie te kunnen bekijken.

Aankomende diensten

 

 

 

Zondag 23 januari

09.30: Ds. P.B. Verspuij
Schriftlezing: 1 Samuël 3
Thema: De roeping van Samuël

Voorzang: Ps 134 : 2 en 3 
Ps 134 : 1
Ps 99 : 5
Ps 75 : 2
Ps 85 : 3
Lied 538 uit Weerklank vers 1, 2 en 3:
Samuël hoort ’s nachts een stem,
hoort een stem, die roept om hem.
Eli heeft hem zeker nodig,
maar zijn komst is overbodig.
Eli, die al bijna sliep,
Eli was het niet die riep.

Samuël hoort ’s nachts een stem,
hoort een stem, die roept om hem.
Eli, die hem weer hoort komen,
Eli weet, dit zijn geen dromen.
’t Is de God van Israël,
en Hij roept om Samuël!

Samuël hoort ’s nachts een stem,
hoort een stem, die roept om hem.
Samuël loopt door de tempel,
Samuël knielt op de drempel.
En daar wacht hij op Gods woord:
Spreek Heer, want Uw dienstknecht hoort!

19.00: Ds. J. Belder, Harskamp
Voorzang: Ps. 104 : 1 en 2

Coll. 1. Kerk

  1. Onderhoud

Zondag 30 januari

09.30: Ds. P.B. Verspuij  
Voorzang: Ps 134 : 1 en 2 

19.00: Ds. P.B. Verspuij  (Zondag 33)
Voorzang: Ps. 105 : 6 en 7  

Coll. 1. Kerk

  1. Diaconie

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

Informatie inzake coronavirus januari 2022

Met het oog op de persconferentie van 14 januari jl. bieden we weer de mogelijkheid voor de gemeenteleden om op zondag naar de kerk te komen. Vanaf zondag 23 januari gaan we weer met uitnodigingen werken, zoals in het verleden gebruikt. Tevens gaan we dan terug naar de gebruikelijke avonddienst om 19:00 uur.

* Voor zowel de ochtend en de avond diensten gebruiken we het systeem met uitnodigingen. Ieder die nog niet is aangemeld, maar wel wil komen, kan dat bij de koster aangeven. U kunt hem bellen of appen (06 – 51659756) of mailen (koster@hervormdotterlo.nl) en dan wordt u toegevoegd aan de app groep. Wekelijks wordt via deze groep (of mail als u geen app heeft of telefonisch als u niet kunt appen of mailen) gemeld welke volgnummers voor de diensten zijn ingedeeld.

* We wijzen u op de regel van 1,5 meter afstand houden en het dringend advies om een mondkapje te dragen bij het in- en uitgaan van de kerk.

* Bij binnenkomst in de kerk kunt u plaatsnemen op een lege rij. Er zijn minder banken in de kerk geplaatst dan normaal, zodat ieder op 1,5 meter afstand zit. De achterste rijen in de kerk blijven voor de koster en voor het dienstdoende commissielid.

* Tijdens de ochtenddiensten wordt weer kinderoppas georganiseerd.

* Het blijft mogelijk om thuis mee te kijken en mee te luisteren naar de diensten. Dat kan via de link op onze website of rechtstreeks via https://kerkdienstgemist.nl/stations/168-Hervormde-Gemeente-Otterlo/events/live. Het is ook mogelijk diensten daar achteraf terug te luisteren of te kijken.

* In de kerk kunt u uw collectegelden in de offerblokken doen die in de hal hangen. Uw bijdragen voor de kerk kunt u ook overmaken naar rekening NL 43 RABO 03737 27089 en voor de diaconie naar NL 56 RABO 03685 06800.

Kerkdiensten (terug)luisteren

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vul dit formulier in:

Hier de shortcode
 
Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden

Dagelijks Woord


Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.