Warning: A non-numeric value encountered in /usr/home/lsw_data_ws_dro/hervormde1/www.hervormdotterlo.nl/www/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5760

Iedere zondag bent u om 9:30 uur en 19:00 uur van harte welkom in onze kerk aan de Kerklaan 8, eenvoudig te vinden in het centrum van ons mooie Veluwse dorp.
De Hervormde Kerk is de enige kerk in het toeristische Otterlo. Wij mogen dan jaarlijks ook veel gasten verwelkomen en zodra de plaatsen in de kerk bezet zijn
hebben we de mogelijkheid uit te wijken naar het verenigingsgebouw waar de diensten meegekeken en meegeluisterd kunnen worden.

                    Aankomende diensten

v

Zondag 23 februari

09.30 uur: Ds. P.B. Verspuij

19.00 uur: Ds. A. Bloemendal, Ederveen

v

Zondag 1 maart

09.30 uur:  Ds. P.B. Verspuij

19.00 uur:  Ds. P.B. Verspuij

                    Privacywet

v

Privacywet

In het kader van de privacywet zijn er veel adresgegevens , telefoonnummers en privé-mailadressen van onze website verwijderd.

Verdere contactgegevens zijn op te vragen via de predikant, scriba of voorzitter van de kerkvoogdij of van de diaconie.

Bekijk hier het Privacystatement van de Hervormde gemeente Otterlo

v

Beleidsplan 2018-2022

Het actuele beleidsplan vindt u onder tabblad “kerkbode”.

Kerkdiensten luisteren en preken downloaden

Via deze pagina kunt u de kerkdiensten en andere samenkomsten (zoals trouw- en rouwdiensten) live meeluisteren via internet.

Uitzenddata en diensten die in het verleden liggen vindt u daaronder om nog eens terug te kunnen luisteren of te downloaden.

Kerkdiensten luisteren

Vorige diensten terug luisteren of downloaden

Hieronder vindt u een lijst met kerkdiensten die opgenomen en te downloaden zijn.

 

 

Met de downloadknop (groene pijltje) kunt u een kerkdienst of een andere samenkomst als mp3 op uw computer opslaan.

Om de preken te beluisteren en op te slaan, hebt u de Windows Media Player nodig. Dit programma staat standaard al op uw computer, dus dat hoeft geen problemen te geven. In sommige gevallen zal er een ander mediaprogramma worden geopend. Dit is niet erg omdat de preken via elk mediaprogramma beluisterd kunnen worden.

Vragen over de kerktelefoon?

Vul dit formulier in:Of bel:
06-12387780 (diaconie) voor vragen over een (nieuwe) aansluiting
06-51659756 (koster) om storing tijdens de uitzending te melden


Dagelijks Woord

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, En breng mij, door dien glans geleid, Tot Uw gewijde tente weder; Dan klimt mijn bange ziel gereder Ten berge van Uw heiligheid, Daar mij Uw gunst verbeidt.

Psalm 43: 3


Diaconie – NL56RABO0368506800
Kerkvoogdij – NL59RABO0368500926

© Copyright 1998 – 2017 | alle rechten voorbehouden

Hervormd Otterlo

Kerkbode via de mail ontvangen

Oud Hollandse spelletjes