Orgel

www.orgelsite.nl/otterlo

In het jaar 1861 wordt voor de eerste keer in de kerkenraad gesproken over de aanschaf van een orgel. Als reden noemt ds. Ploos van Amstel:
“het bevorderen van het stichtelijk gezang”. Het zou nog ruim dertig jaar duren voordat het orgel er kwam. Dit was vooral te danken aan de toenmalige predikant ds. Johannes Kuijper. Hij zette acties in gang om de nodige financiën binnen te halen.

In 1896 werd het orgel in de kerk geplaatst. De bouwer is onbekend. In diverse publicaties wordt als bouwer genoemd ene Smit of Smits uit Utrecht. Dit is nergens terug te vinden. De notulen van de kerk maken wel melding van een andere naam, namelijk die van Willem van Rossum uit Schoonhoven. Hij heeft het orgel aan de kerk geleverd voor 850 gulden. Van Rossum was beiaardier en organist in Schoonhoven maar voor zover bekend was hij geen orgelbouwer. Het was een bescheiden orgel met 8 stemmen.

Het orgel had één manuaal en een aangehangen pedaal.

Dispositie: Prestant 8’, Prestant 4’, Holpijp 8’, Salicionaal 8’, Fluit 4’, Octaaf 2’, Quint 2 2/3,

Pedaal met 12 toetsen.
1896 (foto uit 1957)

Nadat het orgel jarenlang goede dienst had bewezen begonnen zich in de jaren 50 van de vorige eeuw ernstige gebreken voor te doen. Daarop werd door de kerkenraad besloten de orgelbouwer M.K. Koppejan uit Ederveen een restauratie/uitbreiding te laten verrichten. In november 1959 werd het vernieuwde orgel in gebruik genomen. Het werd uitgebreid met enkele stemmen en het orgel kreeg nu een vrij pedaal van 27 tonen. Veel bestaand pijpwerk werd gehandhaafd.

Dispositie:

Hoofdwerk: Prestant 8’, Roerfluit 8’, Octaaf 4’, Octaaf 2’, Sesquialter 2 sterk, Trompet 8’, Mixtuur 3 sterk.
Bovenwerk: Salicionaal 8’, Celeste 8’, Holpijp 8’, Fluit 4’, Nasard 2 2/3 Nachthoorn 2’, Quint 1 1/3’
Pedaal: Subbas 16’, Octaafbas 8’.
Tremulant. Verder de gebruikelijke koppels.
1973 (Koch)

Boekje

Over de geschiedenis van het orgel is een boekje geschreven. In 100 pagina’s wordt de geschiedenis uitvoerig beschreven.
Er wordt dieper ingegaan op de veranderingen die in de loop der jaren hebben plaats gevonden, de predikanten die hierin een rol hebben gespeeld
en ook wordt aandacht geschonken aan de organisten en orgelpompers.
Het boekje kost € 5 (excl. verzendkosten) en is verkrijgbaar bij ejvanlaar@hetnet.nl .

test